STG/Health Management Forum
Toekomstforum 2012 - Hoeveel is een mensenleven waard?
Select, Combine & Wonder
STG|Health Managment Forum [toekomstverkenner in de zorg] organiseerde diverse activiteiten rond het vraagstuk : Wat is de waarde van een mensenleven? Aan mij de vraag om de mensen uit het hoofd naar het hart te brengen.
 
Select, Combine & Wonder werd bij het netwerkdiner met het thema ‘Beschikbaarheid innovatieve technologie’ ingezet om de harde wereld van de techniek te verbinden met de zachtheid van poëzie. Door intuïtief gekozen woorden met elkaar te combineren ontstaan nieuwe gedachten, nieuwe onverwachte betekenissen.
Het co-creatie gedicht is teruggegeven aan het netwerk in de vorm van een ansichtkaart
 
“Bij de cocreatie van intuïtief gekozen woorden ontstond voor mij een thema voor het debat dat ik vooraf nog niet had bedacht. Leuke manier van losmaken uit de dagelijkse hectiek richting het rondetafel debat.” Marco van Alderwegen ~ Directeur Hict
 
“KIPPENVEL krijg ik van de potentie die eruit spreekt. Lekker!”
Annemiek Goris ~ Directeur STG Health Management Forum
 
“Krachtig en prachtig, die koelkastpoëzie!”
Marij Vulto ~ Marij Vulto Onderzoek & Advies

You may also like

Back to Top