STG|Health Managment Forum [toekomstverkenner in de zorg] organiseerde diverse activiteiten rond het vraagstuk : Wat is de waarde van een mensenleven? Aan mij de vraag om de mensen uit het hoofd naar het hart te brengen.
De Beeldestafette was aanwezig bij de netwerkdiners. Hierbij werd elke keer door middel van tekst en beeld gevraagd naar een persoonlijke invulling van het thema. Wat betekent het voor jou? Deze werden geoogst door de Beeldestafette. Zo wordt het micro en macro niveau verbonden en onderzocht wat wij echt belangrijk vinden.
Waarde
Ik besta uit de ander. Je waarde is een optelsom van gezichtspunten, hoe
andere mensen jouw zien en jouw ervaren. En hoe jij ook weer naar andere
mensen kijkt. Je bent allemaal een deel van elkaar.
Technologie
Technologie is wie wij zijn. Vanaf het moment dat we ons mens kunnen noemen,
zijn we ook dingen aan het maken. Daar moeten we op vertrouwen en
in investeren, liefde voor hebben. Dat is best ingewikkeld want techniek lijkt
iets wat heel koud is en ver van ons afstaat maar wie kan zich een leven voorstellen
zonder technologie?
Levenseinde
Acceptatie van het onvermijdelijke. Het lijkt soms alsof we de dood hebben
weggestopt, dat het een taboe is. Waar was je voor je geboren werd? Mag je
eigenlijk nog wel dood gaan of proberen we dat ten allen tijde te vermijden?
Statistisch gezien is het in elk geval niet mogelijk om te overlijden aan ouderdom.
Bij het CBS wordt dat als doodsoorzaak niet geregistreerd. Terwijl het de
normaalste zaak van de wereld is.

You may also like

Back to Top