Op 30 januari zette de Sociale Verzekeringsbank een strategisch podium neer over de toekomst van sociale zekerheid en zorg. Hierin werd de toekomst onderzocht aan de hand van 4 toekomstscenario's in het jaar 2031.
 
De 4 toekomst scenario's werden verbeeld in 4 grote visuals van een toekomstige wereld.
Elke wereld kreeg zijn eigen kleur.
Deze visuals zijn zowel prikkelend beeldend zodat ze je de nieuwe wereld inleiden, als functioneel. Al kijkend naar het beeld worden op de visual de antwoorden op de vragen geformuleerd, door te schrijven en/of te tekenen.
 

You may also like

Back to Top